Que volem

La demanda veinal per aclarir que es farà a Sant Llatzer es remonta a les darreres dècades, durant les quals s’ha aconseguit aturar diferents projectes, com el de posar-hi el zoo de Barcelona, un centre penitenciari o una residència privada per metges jubilats. Aquest últim projecte es va destapar i frenar arrel de l’okupació de la masia de Can Masdeu l’any 2001.

Durant l’any 2016 es comença a estudiar la possibilitat d’instalar-hi un centre de terapia dual, però el projecte encara no és oficial. No obstant, la possibilitat de donar un ús comunitari a l’espai i la necessitat de posicionar-nos ha dut als projectes de la vall i altres entitats del barri ha crear la plataforma “Ressuscitem el Sant Llàtzer?”

Com que desconeixem els detalls i el possible impacte ambiental i social dels projectes que està valorant l’Hospital de Sant Pau, no tenim encara una posició al respecte, però estem treballant per obtenir informació. Al mateix temps, estem imaginant i discutint projectes comunitaris que podrien tenir lloc a l’Hospital de Sant Llàtzer.