Proposta inicial per Sant Llàtzer (Març 2016)

Recuperem l’ús social de l’Hospital de St. Llàtzer…

i (re)ruralitzem Nou Barris!

Els col·lectius que impulsem el projectes socials que es desenvolupen a la Vall de Can Masdeu proposem que a l’antic edifici de l’Hospital de St. Llàtzer s’hi desenvolupi un doble projecte comunitari. Per una banda, un Centre d’Informació de Collserola; i, per l’altra, un Centre de recerca i formació en Agroecologia, Permacultura i Sobirania Alimentària per mitjà del qual es promogui la transició agroecològica de 9B i Horta.

T’animes a conspirar amb nosaltres? Omnia sunt communia!

La proposta que fem des de la Vall de Can Masdeu és que l’antic Hospital de Sant Llàtzer albergui, per una banda, un Centre d’Informació del Parc Natural de Collserola, i d’interpretació i divulgació dels seus valors naturals i patrimonials. Aquest centre podria a més dur a terme activitats complementàries a les merament informatives i de divulgació; és a dir, podria incloure programes de sensibilització i educació ambiental que s’adreçarien preferentment als centres educatius dels districtes d’Horta i Nou Barris.

Per altra banda, proposem que l’antic Hospital de Sant Llàtzer albergui també un Centre de Recerca i Formació en Agroecologia, Permacultura i Sobirania Alimentària. L’orientació de les activitats de recerca i formació que es desenvoluparien en aquest centre seria primordialment aplicada a la recuperació i la posada en funcionament dels espais naturals degradats de la Collserola de Nou Barris i Horta que fins fa poques dècades havien tingut un ús agropecuari. Dit en altres paraules, la proposta és convertir Sant Llàtzer no només en una Escola d’Agroecolgia, Permacultura i Sobirania Alimentària, sinó també en un pol d’activitat des del que:

  • regenerar en base als principis de la Permacultura els agroecosistemes actualment degradats i en desús o infrautilitzats amb que compten els barris de muntanya d’Horta i Nou Barris; començant per la gran bassa abandonada limítrofa amb Sant Llàtzer.
  • fomentar per mitjà de l’Agricultura Social la inserció sociolaboral, l’apoderament i la millora de la dieta/satisfacció del dret a l’alimentació dels col·lectius vulnerables i les persones en risc de pobresa i/o exclusió social d’Horta i Nou Barris;
  • promoure la creació d’ocupació des de la perspectiva de l’Emprenedoria Cooperativa, l’Economia Social i Solidària i la Dinamització Local Agroecològica;
  • desenvolupar, incentivar i monitorejar polítiques i programes de foment de la Sobirania Alimentària d’Horta, Nou Barris i la ciutat de Barcelona en el seu conjunt.

Així mateix, proposem que el caràcter pioner i innovador del projecte pel que fa als objectius i activitats que promouria vagin acompanyats d’un model de gestió coherent amb els principis i valors que inspiren la proposta: un equipament 100% públic que funcioni en base al model de gestió comunitària.

Entenem que aquesta doble proposta està del tot legitimada i és del tot coherent amb:

  • la missió social de la Fundació Hospital de Sant Pau, propietària de l’edifici i la finca on aquest s’emplaça (1);
  • els eixos programàtics de l’actual Govern Municipal de Barcelona en Comú (2);
  • les propostes recollides en el Pla Agropecuari de Collserola, document que estableix les línies d’acció prioritàries per a la recuperació i la dinamització de l’activitat agropecuària en l’àmbit del Parc Natural;
  • les reivindicacions i propostes que han elaborat recentment tant el teixit social dels districtes d’Horta i Nou Barris (3), com la plataforma veïnal Barris de Muntanya de Barcelona (4) i la Plataforma Cívica en Defensa de Collserola (5);
  • els projectes educatius, socioculturals i de promoció de l’Agroecologia, la Permacultura i la Sobirania Alimentària que es desenvolupen des de fa gairebé quinze anys a la Vall de Can Masdeu per mitjà d’un model de gestió comunitària que ha demostrat la seva viabilitat i el seu valor social, ambiental i cultural (6).

 


1. En aquest sentit, destaca el fet que, l’any 2002, la pròpia Fundació Hospital de Sant Pau conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona van proposar la creació a la Vall de Can Masdeu d’un Punt d’Informació de Collserola.

2. En concret, la proposta està totalment alineada amb el compromís de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Barcelona de promoure l’economia social, solidària i cooperativa, l’ecologia urbana, la contenció i mitigació del canvi climàtic, la gestió comunitària d’equipaments i espais públics i la Sobirania Alimentària, àmbit aquest últim en el que l’Alcaldessa Ada Colau va signar la passada tardor el Pacte de Milà sobre polítiques alimentàries urbanes justes i sostenibles.

3. Això és cert en relació als dos elements principals de la proposta. Per una banda, diverses entitats i col·lectius del districte que estant desenvolupant actualment propostes per promoure l’Agroecologia i la Sobirania Alimentària a Nou Barris veuen en aquesta proposta una oportunitat immillorable per a implementar bona part dels projectes que duen temps perfilant. Per altra banda, en la reunió sobre el PAD de Nou Barris que va tenir lloc el passat 27 de febrer a Can Masdeu una de les propostes que més consens i interès va generar va ser la creació al Districte d’un centre d’informació del Parc Natural.

4. Conclusions grup de treball Barris de Muntanya de Collserola

5. Conclusions Plataforma Cívica en Defensa de Collserola

6. La materialització de la present proposta permetria a més concretar algunes de les reivindicacions i propostes que s’han elaborat històricament des de la Vall, des del manifest dels 8 punts per preservar Can Masdeu a les reivindicacions de la Coordinadora de la Solana que van quedar recollides en el projecte guanyador al barri de Canyelles del concurs de les “16 portes de Collserola”, impulsat per l’anterior equip de govern de la ciutat.