Acta 14-05-2016

Acta assemblea “Quin futur per a St. Llàtzer?” 14 de maig de 2016

Creiem que els projectes que puguin dur-se a terme a Sant Llatzer han de ser coherents amb les finalitats del parc i les necessitats socials de la ciutat. I que han d’estar integrats entre ells i amb la resta de projectes actuals de la vall. En aquest sentit, volem incidir en el projecte de terapia dual que s’està plantejant des de l’Hospital de Sant Pau i l’Ajuntament de Barcelona, entenent que només n’ha d’ocupar una part de l’edifici, que ha de ser un projecte sense afany de lucre, que ha de tenir un plantejament humanista de l’atenció sociosanitaria, incorporant una prespectiva emancipadora i empoderadora dels seus usuaris, i que ha d’estar integrat amb els altres usos de l’edifici i de la vall, per exemple a través d’activitats d’hort social o d’autoocupació.

Volem impulsar que a Sant Llatzer hi hagi també un espai inspirat en els principis de sostenibilitat, justícia ecosocial, gestió comunitària, permacultura, agroecologia, soberania alimentaria, economia social i solidaria, bé comú i lluita contra el canvi climàtic.

Com que volem evitar els excessos i riscos de la burocratització, la mercantilització o la insostenibilitat personal per a les persones implicades, creiem que la fòrmula adequada de gestió ha de ser la d’un espai municipal de gestió comunitaria.

Creiem que aquest espai de gestió comunitaria agroecològic ha de disposar de, com a mínim, la meitat de la seva superficie, i ha d’estar ben integrat a Collserola, Nou Barris, Horta i la Vall de Can Masdeu, comptant amb l’opinió i la participació d’entitats i persones interessades d’aquests àmbits.

Partim de la base de que els projectes actuals que tenen lloc a la Vall no s’han de tocar. Ens preocupa l’impacte ambiental de la suma de projectes actuals i futurs de la vall. Reclamem un estudi complet d’impacte ambiental i la participació en l’elaboració de sol.lucions. Si finalment valorem que l’impacte és excessiu preferim que no es faci res a l’edifici. Creiem també que l’edifici i el seu impacte s’han de valorar en un context més ampli, el de Collserola, i negociar des d’aquesta prespectiva.

Se’ns ha assegurat que l’Hospital de Sant Pau costejarà el cost de la rehabilitació de tot l’edifici. Nosaltres també volem participar-hi, introduint criteris de bioconstrucció i arquitectura climàtica, tant en la fase de disseny com participant d’alguna manera en l’execució. I, al igual que amb els usos, reclamem una mirada global i democràtica per tot l’edifici.